Hakkımızda

Biz Kimiz?

Akademetre, yalnızca bir araştırma şirketi değil, araştırmaya dayalı çözüm üreten bir stratejik planlama kuruluşudur.

Akademetre, ortaya koyduğu modellerle, akademik yaklaşımı çözüme odaklayan, geleceğe dönük öngörüleri stratejiye dönüştürerek veriyi bilgiye, bilgiyi ise kaliteye ve üretime dönüştürme çabasındadır. Araştırmaya dayalı strateji üretimi, Akademetre’nin –omnibus araştırmalar dışında- her sektörde yalnızca bir firmaya hizmet sunma zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu doğrultuda, hizmet verdiği firmaların hedeflerine ulaşması sürecinde gereksinim duydukları verileri toplayarak, “uygun farklılık” yaratacak stratejilere dönüştürmektedir.

Araştırma pratiğini ve amacını salt veri toplama etkinliği olarak değerlendirmeyen Akademetre, elde edilen bulguları müşterilerinin karar verme süreçlerinde daha etkin kullanabilmesi için, veri toplamanın yanı sıra veriyi bilgiye, bilgiyi ise üretime ve kaliteye dönüştürme sorumluluğunu taşımaktadır. Akademetre, akademik araştırma yöntemlerini yaşama geçirerek, her soruna ilişkin ayrı bir model oluşturmaktadır. Bu sentezi, gerçekleştirdiği her araştırma projesinde, tasarımdan analiz ve raporlamaya kadar araştırmanın tüm aşamalarında yansıtmaya özen gösteren Akademetre, müşterilerini hedefledikleri başarıya bilimsel ve güvenilir adımlarla ulaştırmaktadır.

Standartlarımız

Akademetre, Türkiye Araştırmacılar Derneği, European Society for Opininon and Marketing Research üyesi ve aynı zamanda GAB 02 (Güvenilir Araştırma Belgesi 02) sahibi bir kuruluştur.

Pazarlama araştırmalarında ve sosyal araştırmalarda belirlenen uluslararası bilimsel ve etik kurallara bağlı olarak çalışmaktadır. Sektörde yer alan ulusal ve uluslararası kurumların ve mesleki derneklerin belirlediği standartları uygulayan Türkiye’de GAB 02 (Güvenilir Araştırma Belgesi 02) sahibi ilk Araştırma Şirketlerinden birisidir. Türkiye Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneğine “Onur Sözleşmesi” ile tüzel üyedir ve araştırmalarını ISO 20252/2008 ve ISO 9001/2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarında gerçekleştirmektedir.